Saygı ve Değer Kültürü

Takım üyelerinizin çeşitliliğine saygı göstermek ve değer vermek, işbirliğini teşvik etmenin ilk adımıdır. Çeşitlilik, bir Agile takımına yaratıcılık, yenilik, problem çözme ve müşteri memnuniyeti gibi birçok avantaj getirir. Ancak uygun şekilde ele alınmazsa, yanlış anlamalara, çatışmalara veya önyargılara yol açabilir.

Çeşitlilik, saygı ve değeri teşvik etmek için, açıklık ve güveni teşvik eden net, paylaşılan takım değerleri ve normları oluşturulmalıdır. Ayrıca, takım üyelerine kökenlerini, hikayelerini ve bakış açılarını paylaşma fırsatları sağlanmalıdır.

Yapıcı geri bildirim verip alma teşvik edilmeli; takım üyelerinin, birbirlerinin katkılarını kabul edilmesi ve başarılarının kutlanmasına ortam yaratılmalıdır. Yaratılan bu ortamda, çeşitlilik kaynaklı ortaya çıkan herhangi bir sorun veya çatışma zamanında, saygı çerçevesinde ele alınmalıdır.

İşbirliğini teşvik etmenin ikinci adımı, takım üyeleriniz ve herbirinin birbiriyle etkili iletişim kurabilmesidir. İletişim, agile takımları için önemlidir çünkü bilgi, fikirler ve geri bildirim sık sık ve şeffaf bir şekilde paylaşılabilmelidir. 

Başarılı iletişimi sağlamak için takıma uygun kanallar ve araçlar seçilmelidir. Ayrıca, iletişim tarzı ve ortak dil, izleyiciye uygun hale getirilmelidir. Basit ve açık kelimeler kullanılarak, mesleki terimlerden ve argodan uzak, takımı kapsayıcı ve görsel yardımcılardan destek alınarak kurulan iletişim, tüm taraflar için öğreticidir. 

İletişim sürecinde, takım üyelerinin birbirlerini aktif ve empatik bir şekilde dinlemesi, sorular sorması, belirsiz noktaların açıklanması ve ana mesajların özetlenmesi gerekmektedir. Son olarak, takım üyelerinin süreci anladığına ilişkin onaylama mekanizmaları kurgulanması, etkinliği artırır.

İşbirliğini teşvik etmenin üçüncü adımı, takım üyelerinin birbirleriyle yaratıcı bir şekilde çalışabilmelerini sağlamaktır. İşbirliği sadece birlikte çalışmakla sınırlı değil, aynı zamanda birlikte bir şeyler yaratmakla ilgilidir. Takım üyeleri, farklı kökenlere sahip olduklarında, farklı bakış açıları, içgörüler ve beceriler ortaya çıkarabilirler. Ancak tercihler, beklentiler veya yaklaşımlar, farklılık gösterdiğinde zorlu olabilir. Bu nedenle, tüm takım üyelerini sürece davet ederek, düşünce ve ifade çeşitliliğin benimsenmesi için ortam hazırlanarak, hatalardan deneme yapılarak, öğrenilerek, birbirlerinin fikirlerini paylaşılarak ve üzerine inşa edilerek ilerlenmelidir. 

Görüşleri ve önerileri almak için tüm üyeler, sürece davet edilmeli; fikirler için farklı teknikler ve formatlar kullanılarak yeni iş süreçleri ve yollar denenebilir. Başarılar ve hatalar düşünülerek, fikirler eklenebilir, değiştirilebilir ya da birleştirilebilir.