Eğitim

Değişime hazır olan her bireyin ve kurumun dönüşüm yolculuğunda yanlarında bulunmayı hedefliyoruz.

agile8 uzman kadrosunun, farklı perspektiflerden ele alınmış, insanı odağına alan ve duygusal zekanın performans üzerindeki etkisini göz önünde bulundurularak, organizasyonların ihtiyaçlarına özel tasarlanan eğitimleriyle çevik dünyayla uyumlanacak, esneklik, dayanıklılık ve hızın vazgeçilmez olduğu günümüzde yönetim anlayışınızla fark yaratacaksınız.

Agile 101

Değişime hızla ve esneklikle yanıt veren agile yönetim anlayışının ve scrum metodolojisinin temellerinin keşfedildiği ana eğitimdir.

Agile dünyasına giriş yapmak isteyen organizasyonlara veya agile projelerde yer alacak olan ekip üyeleri için ideal bir başlangıç noktasıdır.

Agile Executive

Üst düzey yöneticiler için tasarlanmış, şirket kültür dönüşümüne odaklanılarak, agile prensiplerin aktarıldığı 2 saatlik eğitimdir.

Yöneticilerin agile dönüşüm sürecine etkin bir şekilde liderlik etmelerini sağlar. Kültür dönüşümünde, ceo’ların gerçek hikayelerinden örnekler içerir.

Değişime Adaptasyon

Üst düzey yöneticiler için tasarlanan eğitim, değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmek, organizasyonun çevik kültürüne liderlik etmek ve en doğru agile geliştirme ekibinin oluşturulmasına yönelik becerilerin kazanılmasını amaçlar.

Kültürel Dönüşüm

Kültür, organizasyonun değerleri, inançları, davranış kalıpları ve çalışma ortamının temel özelliklerini içerir.

Tüm ekip için tasarlanan eğitimde çalışanların mevcut kültürü anlamaları, farkındalık geliştirmeleri ve hedeflenen kültürün nasıl olması gerektiğine ilişkin atölye çalışmasıyla pekiştirilir.

Sürdürülebilir Çeviklik

Çevik kültürün temel unsuru, sürekli iyileştirme ve deneyimleme yaklaşımını benimsemektir.

Yöneticilerin görevi ise ekiplerini bu yaklaşımda olmaları için desteklemek ve teşvik etmeye liderlik etmektir. Agile dönüşüm sürecinin devamına ilişkin modellemeler aktarılmaktadır.

OKR Metodolojisi

OKR, organizasyonların performansını artırmak için yaygın olarak kullanılan bir strateji yönetim metodudur.

OKR’ların oluşturulmasını, ölçümlenmesini ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için takım çalışmasının önemini aktarırken, hedeflerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için etkili bir geri bildirim mekanizması sunmaktadır.

Scrum Master Eğitimi

Eğitim, scrum metodolojisini uygulayacak olan organizasyonlarda scrum master rolünün anlaşılması ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini hedefler.

Teknik bilgilerin yanı sıra liderlik becerileri, problem çözme stratejileri üzerinde durulur. Senaryolar, atölye çalışmaları ve interaktif oturumlarla etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilir.

Product Owner Eğitimi

Eğitim, ürün sahipliği temelleri, ürün yönetimi süreci, müşteri ve paydaşlarla işbirliği, agile ve scrum ile uyumlu ürün sahipliği ve etkili gereksinim yönetimi çalışmalarını içerir.

Senaryolar, atölye çalışmaları ve interaktif oturumlarla desteklenerek etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilir.

Agile Kriz Yönetimi

Agile dönüşümün en önemli avantajlarından biri, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla riskleri azaltmaya yönelik eylem planları geliştirmeye olanak sağlamasıdır.

Senaryolar, atölye çalışmaları ve interaktif oturumlarla desteklenerek etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilir.

Özerklik ve Kendini Yönetme

Çevik kültürde, özerklik ve kendi organizasyonunu yönetme yeteneği önemlidir.

Eğitimin amacı; üst düzey yöneticiler için ekiplere güvenerek özerkliğin sağlandığı ve karar alma yetkisinin paylaşıldığı bir organizasyon yaratmaktır.

Müşteri Odaklılık ve Değerin Yakalanması

Şirket yöneticilerine yönelik bu eğitim, veriye dayalı kararlar almayı ve hatalardan öğrenerek esnekliği ön planda tutabilmeyi hayata geçirmeyi hedefler.

Eğitim, farklı departmanlar arasında işbirliğine ve ekiplerin etkili bir şekilde birlikte çalışmasının yöntemlerine odaklanmaktadır.

Ekip Çalışması ve Etkin Karar Alabilme

Çevik kültürde, hızlı karar verme ve sürekli öğrenme önemlidir. Şirket yöneticilerine yönelik bu eğitim; veriye dayalı kararlar almayı ve hatalardan öğrenerek esnekliği ön planda tutmayı hayata geçirmeyi hedefler.

Çevik dönüşüm hakkında uzmanlarımızdan bilgi almak ister misiniz?