agile8 ile çevik
dönüşümü
başlatın!

Dünyadaki hızlı değişimin odağında insan olduğu bilinciyle, çevik dönüşümün yalnızca çağımızla uyumlanma hızına erişmek olmadığına ve her organizasyonun kendi hızında, gelişen şartlara adapte olabilme esnekliğine sahip olması gerektiğine inanıyoruz.

İLETİŞİM
Çevik dönüşüm hakkında uzmanlarımızdan bilgi almak ister misiniz?

“Her organizasyonun hikayesi kendisine özeldir.”

Müşteri beklentilerinin doğru okunabilmesi, organizasyon yapısının anlaşılabilmesi, yapılandırma süreçleri için yerinde gözlemler ve analizler kullanıyoruz.

Birlikte yaratımın gücüyle organizasyonların ihtiyaçlarına uygun çevik ruha sahip yapıların kurgulanması için entegre hizmetler sunuyoruz

Dünyadaki dönüşüme uyumlanmanızı sağlıyoruz.

Çevik kültürü benimsenmesi, tutku, esneklik ve dayanıklılıkla hızlı karar alınabilmesi, yalın ve sürdürülebilir dönüşümle hedeflere ulaşabilmesi için çözümler üretiyoruz.

Anlamak için merak duymanın önemine ve insanın sonsuz potansiyeline inanırız. Kolektif düşüncenin gücüne inanır; birlikte öğrenmeye, birlikte gelişmeye ve birlikte yaratmaya odaklanırız.

Agile Dönüşüm Size Ne Sağlar?

Organizasyonel Çeviklik

Etkin çalışma, azalan bürokrasi, değişime hızla uyumlanma

Ticari Fayda

Müşteri tatmini, gerçekçi sonuçlar, gelişmiş piyasa refleksi, karlılık

Çalışan Katılımı

Çalışan bağlılığı, sürece katılım, açık ve şeffaf iletişim

Hizmetlerimiz

Dönüşüm Danışmanlığı

Agile (çevik) dönüşümün yalnızca yeni bir uygulama anlayışının, sürecinin ya da yapının uygulamaya koyulması olmadığını düşünüyoruz. Kültürel bir değişime açıklık, şeffaf iletişimle kültürün içselleştirilmesi, dinamik ve tutkulu ekiplerle verimli, yenilikçi, yalın ve sürdürülebilir organizasyonların yapılandırılmasını amaçlıyoruz.

Eğitim

Dönüşüm basit. Odağımız insan. Organizasyonel ve bireysel kültürel hazırlık sürecinin yürütülmesine, agile dönüşüm sürecinin etkinliğine, etkinli, esnekliği ve dayanıklılığı yüksek ekipler kurulabilmesine yönelik size özel eğitim programları tasarlıyor, uyguluyor, değerlendirme ve takip süreçlerini yönetiyoruz.

Koçluk

Koçluk, olmazsa olmazımız. Agile dönüşüm için sunduğumuz agile koçluğun yanı sıra, organizasyonel ve bireysel olarak hazır olunması, kültürün temellendirilmesi, organizasyonun vizyonu ve ekibin her bireyi için şeffaf, açık ve içselleştirilebilir değerlerin uyumlanmasına yönelik bireysel ve takım koçluğu, yönetici koçluğu hizmetleri sunuyoruz.

Çevik dönüşüm hakkında uzmanlarımızdan bilgi almak ister misiniz?