Hakkımızda

“Her organizasyonun hikayesi kendisine özeldir.”

Müşteri beklentilerinin doğru okunabilmesi, organizasyon yapısının anlaşılabilmesi, yapılandırma süreçleri için yerinde gözlemler ve analizler kullanıyoruz.

Birlikte yaratımın gücüyle organizasyonların ihtiyaçlarına uygun çevik ruha sahip yapıların kurgulanması için entegre hizmetler sunuyoruz

Dünyadaki dönüşüme uyumlanmanızı sağlıyoruz.

Çevik kültürü benimsenmesi, tutku, esneklik ve dayanıklılıkla hızlı karar alınabilmesi, yalın ve sürdürülebilir dönüşümle hedeflere ulaşabilmesi için çözümler üretiyoruz.

Anlamak için merak duymanın önemine ve insanın sonsuz potansiyeline inanırız. Kolektif düşüncenin gücüne inanır; birlikte öğrenmeye, birlikte gelişmeye ve birlikte yaratmaya odaklanırız.

Hikayemiz

Dünyadaki hızlı değişimin odağında insan olduğu inancıyla agile8’i kurarken, çevik dönüşümün yalnızca çağımızla uyumlanma hızına erişmek olmadığı, her organizasyonun kendi hızında gelişen şartlara uyum sağlayabilme esnekliğine sahip olması gerekliliğiyle yola çıktık.

Hayatta kalmak için değil yalın ve sürdürülebilir bir yönetim yaklaşımının benimsenmesi üzerine organizasyonlara özel yapılandırılan danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetleri sunuyoruz.

Dinamik, tutkulu, kırılganlıkları ve esneklikleri ile değişen şartlarda hızlı karar alabilen, alınan kararların açık iletişim süreçleriyle değerlendirilebilen, hızla eyleme geçebilen, yalın iş geliştirme ve bitirme yeteneğine sahip ekiplerin ve organizasyonların kurulması için çalışıyoruz.

Kültürel hazırlık sürecimizle, oturmuş organizasyonların korkusuzca değişime uyum sağlayabilmesi, yenilenerek fırsatları görebilmesi; yola çevik çıkmak isteyen organizasyonlar için bütüncül bir yönetim danışmanlığı yapıyoruz.

Agile Hazırlık Değerlendirmeleri
Agile Simülasyonları
Uzmanlık Alanı

Çevik dönüşüm hakkında uzmanlarımızdan bilgi almak ister misiniz?