Agile Dönüşümde İK’nın Rolü

İnsan Kaynakları’nın (İK) rolü, şirketin büyüklüğüne, endüstrisine ve organizasyon yapısına bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Birçok işletmede bulunan geleneksel İK departmanı, personel yönetiminin genel idaresi ve süreç takibi dahil olmak üzere idari görevlerli sürdürmektedir. İK, alanında bir trend belirleme gücüne sahiptir. Bu nedenle, kurumsal yapılarda, İK departmanları, çalışmalarını firmanın genel hedefi ve misyonuyla uyumlu hale getirerek organizasyonda proaktif bir rol üstlenmektedirler.

Bugün organizasyonlar, rekabetin giderek arttığı bir portamda daha fazla esneklik sağlamak ve talepleri karşılamak amacıyla agile felsefesini benimseyerek çalışma yöntemlerini yeniden tasarlamaktadır. Bu dönüşüm, katı bir kontrol yapısından ziyade, daha esnek ve uyarlanabilir bir sürece geçişi içermektedir. Bu, yapısal değişiklikleri desteklemek için kültürel değişiklikleri gerektirmektedir. Bu nedenle, İK, tüm departmanlarda yaşanabilecek olası dalgalanmaya yönelik eylem planlarını hazır tutmalıdır. 

Amaç, çalışanların agile felsefenin bir aracısı olacağı büyük bir organizasyonel değişimle sonuçlandırılacak bir süreç olduğuna göre, dönüşümde İK’nın katkısını denetlemek bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. İnsanlarla ilgili sosyal, psikolojik ve yönetimsel becerileri, dönüşümü daha sorunsuz hale getirmede kritik konudur.

Agile dönüşümün, İK açısından iki temel noktası olduğu söylenebilir. İlki, agile dönüşüm sürecinde insanların karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sorunların tahmini ve hazırlıklı olabilmek adına alternatif eylem planlarının geliştirilmesidir. İkincisi, agile dönüşüm sürecinin etkinliğini artırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek adına kurumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve koçluk faaliyetlerinin öngörüsü, organizasyonu ve takibidir.

İnsan Kaynakları departmanlarının, dönüşüm sürecine ilişkin potansiyel katkıları şu şekilde özetlenebilir:

  • Kurumun süreç sonrası ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut yeteneklerin keşfi ve dokümantasyonu
  • Liderlere liderlik tarzları, grup dinamikleri ve geri bildirim dahil olmak üzere kurumsal ve insani değerlere uygun koçluk ve eğitim hizmetlerinin planlanması
  • Uygun kesişimsel bir bilgi ve iletişim merkezi oluşturulması
  • Bir bilgi paketi ve simülasyonla agile dönüşüm sürecini etkinleştirilmesi
  • Gelecekteki gereksinimleri tahmin etmek için söylenmemiş talepleri tanımlanması 
  • Bilgi paylaşım etkinliklerinin kolaylaştırmasına olanak yaratılması 
  • Eğitim paketleri oluşturulmasının ve kullanılmasının kolaylaştırılması
  • Kontrol mekanizmalarının tanımlanması ve ortadan kaldırılması
  • Organizasyonda artan varlık ve görünürlükle örnek teşkil edilmesi
  • Agile dönüşüm sürecinde, uyumlu davranışı artırmak için gerekli kuralları tanımlanması ve uygulanması